Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczyUtworzenie Ośrodka koordynacyjno –rehabilitacyjno –opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach
 
W ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” zostało podpisane porozumienie pomiędzy Departamentem Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w MEN  a Powiatem Monieckim na realizację zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.
Od 27 listopada 2017 roku placówką bezpośrednio realizującą zadanie Ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach.
Program zakłada realizację Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Zajęcia specjalistyczne, bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną, prowadzą pedagodzy, psycholodzy, logopedzi oraz rehabilitant.
Pozyskane środki finansowe w ramach programu pozwoliły na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie w sprzęt gabinetu rehabilitacyjnego.
Szczegółowe informacje na temat utworzonego Ośrodka koordynacyjno –rehabilitacyjno – opiekuńczego można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach.


Pliki do pobrania:
1. Wniosek - wczesne wspomaganie

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monki@pzppp.monki.pl