Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczyKolejna edycja realizacji programu „Za życiem”
 
W ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, od maja 2022 roku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach ponownie realizuje zadania Ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego na podstawi porozumienia zawartego pomiędzy Departamentem Wychowania i Edukacji Włączającej w MEiN,  a Powiatem Monieckim na lata 2022-2026. Program zakłada wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i ma na celu pobudzanie jego psychoruchowego i społecznego rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności, do podjęcia nauki w szkole. Uruchomiono specjalistyczną pomoc w zakresie terapii pedagogicznej, terapii dla dzieci z autyzmem, logopedycznej, neurologopedycznej i rehabilitacji. W zależności od pojawiających się potrzeb, rodziny obejmowane są również wsparciem psychologicznym.
Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym. Gabinety wyposażone są w specjalistyczny sprzęt i pomoce. 
Wszystkich zainteresowanych WWR zapraszamy do kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mońkach pod numerem telefonu: 85 716 25 44
Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na facebooku.
              Ewa Bartnik
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
           w Mońkach
Wznowienie zajęć WWRD
W związku z realizacją programu „Za życiem” od 16 marca 2020 r. działalność wczesnego wspomagania rozwoju dziecka została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Od 1 czerwca 2020 r. wznawiamy organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach.
Zajęcia te mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców dzieci. Przy organizacji takich zajęć uwzględniamy możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.
Procedury dotyczące organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie zapobiegania COVID-19 są dostępne na stronie poradni w zakładce Aktualności.
 Utworzenie Ośrodka koordynacyjno –rehabilitacyjno –opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach
 
W ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” zostało podpisane porozumienie pomiędzy Departamentem Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w MEN  a Powiatem Monieckim na realizację zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.
Od 27 listopada 2017 roku placówką bezpośrednio realizującą zadanie Ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach.
Program zakłada realizację Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Zajęcia specjalistyczne, bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną, prowadzą pedagodzy, psycholodzy, logopedzi oraz rehabilitant.
Pozyskane środki finansowe w ramach programu pozwoliły na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie w sprzęt gabinetu rehabilitacyjnego.
Szczegółowe informacje na temat utworzonego Ośrodka koordynacyjno –rehabilitacyjno – opiekuńczego można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach.


Pliki do pobrania:
1. Wniosek - wczesne wspomaganie

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl