Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?Dnia 27 stycznia 2012r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty, która przesunęła wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków z 2012r. na 2014r.
Od września 2014r. spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r. W pierwszych klasach będą mogły uczyć się dzieci, które urodziły się w drugiej połowie 2008r, jeśli taka będzie decyzja ich rodziców.
 
Czym jest gotowość szkolna?
Jest to osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju: fizycznego, umysłowego, społecznego, emocjonalnego i motywacyjnego, który pozwoli mu zgodnie współdziałać w grupie rówieśniczej, umożliwi naukę czytania, pisania i liczenia oraz dostosowanie się do nowych obowiązków. (Brejnak W. Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki?)
 
Wskaźniki osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej:
 1. Motoryka duża:
 • siła mięśni jest dostosowana do wagi i wzrostu,
 • odpowiedni jest napięcie mięśniowe by utrzymać postawę podczas chodzenia, stania, siedzenia, trzymania ołówka,
 • lubi biegać, maszerować,
 • skacze, stoi na jednej nodze,
 • chodzi po linii – „stopa do stopy”,
 • próbuje jeździć na rowerze.
 1. Motoryka mała:
 • prawidłowo trzyma ołówek,
 • ma ustaloną lateralizację,
 • sprawnie rysuje szlaczki,
 • rysunek człowieka zawiera wiele szczegółów,
 • koloruje obrazek nie wychodząc poza kontury,
 • tnie nożyczkami po linii prostej i falistej,
 • zapina guziki, nawleka koraliki, buduje wieżę.
 1. Mowa:
 • rozumie kierowane polecenia,
 • rozumie rozmówcę, odpowiada na zadawane pytania,
 • mówi prawidłowo pod względem gramatycznym i artykulacyjnym.
 1. Gotowość umysłowa:
 • posiada informacje o sobie, rodzinie, bliższym i dalszym otoczeniu,
 • wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie,
 • dzieli zdanie na wyrazy, wyraz na sylaby i głoski,
 • różnicuje dźwięki podobne, np.:Tomek – domek,
 • zapamiętuje krótkie wierszyki, rymowanki,
 • orientuje się w stronach: prawa-lewa i w przestrzeni: nad, pod, za, między, itp.
 • układa puzzle, konstrukcje z klocków,
 • przelicza elementy do 10, dodaje i odejmuje
 • klasyfikuje obiekty wg danej cechy (np. koloru, zastosowania).
 1. Uwaga:
 • koncentruje się na zadaniu,
 • kończy rozpoczęte zadanie,
 • nie rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców.
 1. Funkcjonowanie emocjonalno – społeczne:
 • reaguje adekwatnie do sytuacji,
 • lubi bawić się z dziećmi,
 • inicjuje zabawy,
 • respektuje zasady,
 • sprząta po sobie,
 • wierzy we własne możliwości.
 1. Samodzielność w zakresie samoobsługi:
 • ubiera się i zdejmuje odzież,
 • sznuruje buty,
 • je posiłki widelcem, łyżką, próbuje kroić nożem
 • myje zęby,
 • wykonuje czynności toaletowe.
Polecane strony internetowe:
www.6latki.men.gov.pl
www.ore.pl     
www.ibe.edu.pl
Opracowała
Joanna Gulewicz

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl