Szkoła dla Rodziców i WychowawcówCzym jest Szkoła dla Rodziców i Wychowawców?

Jest to ogólnokrajowy program psychoedukacyjny, który został opracowany w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” Thomasa Gordona i książki Adele Faber, Elanie Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”. Głównym celem warsztatów jest wspieranie opiekunów (rodziców i wychowawców) w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Program przeznaczony jest dla tych, którzy poszukują sposobów na nawiązanie szczerej i ciepłej relacji z dziećmi, pragną wzmocnić więź łączącą z dzieckiem.

          Szkoła uświadamia uczestnikom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od nas – dorosłych. Oznacza to, że zmiana zachowań dziecka nastąpi wówczas, kiedy ja zacznę zmieniać siebie (swoje nawyki, przyzwyczajenia, schematy działania). Program pokazuje, że skuteczne wychowanie ma miejsce wtedy, gdy wychowujący opiera go na jasnym i czytelnym systemie wartości, który sam posiada i realizuje.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi. Spotkania odbywają się w małych grupach, w godzinach popołudniowych. Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań (jedno spotkanie w tygodniu trwające ok. 3 godzin). Istotnym elementem zajęć jest wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Tematyka poszczególnych spotkań:
 

- wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
- rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
- aktywne, wspierające słuchanie,
- motywowanie dziecka do współdziałania,
- modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
- uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
- wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
- budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Zapisy prowadzone są w sekretariacie poradni (osobiście lub telefonicznie)

tel. 85 716 25 44

 


Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl